Scannete bilder fra Sverresborg 037-1.jpg

Røde Kors søsterinnvielse 1945. Eier: Trøndelag folkemuseum

(Trykk på bildet for full størrelse)

Norges Røde Kors

Sveitseren Henri Dunant grunnla Røde Kors-bevegelsen i 1863. Dunants tanker om at sårede og skadde i krig bør få hjelp, uavhengig av hvilken side man tilhører, dannet grunnlaget for en organisasjon og en ideologi som i dag er utbredt over hele verden.

Det ble organisert en internasjonal konferanse i Genève i oktober 1863 hvor representanter fra 14 land, deriblant Norge, var samlet. På konferansen ble det vedtatt at symbolet rødt kors på hvit bakgrunn, et omvendt sveitsisk flagg, skulle være emblemet som identifiserte hjelpearbeidere som tok seg av sårede soldater. Denne konferansen markerte Røde Kors-organisasjonens fødsel. I Norge ble Røde Kors etablert 22. september 1865, og Norges Røde Kors er dermed en av de eldste nasjonale Røde Kors-foreningene. Organisasjonen ble stiftet av statsminister Frederik Stang.

På hjemmesidene til Røde Kors kan vi lese dette: ”Sentralt i Norges Røde Kors’ virke står holdningen om å bry seg. Med det menes at Røde Kors’ medlemmer skal bidra til å sette omsorg og medmenneskelighet i fokus, både nasjonalt og internasjonalt. Ved å bry seg med og om tar Røde Kors ansvar, viser praktisk omsorg og fungerer som problemløser. I hverdagen innebærer det å strekke ut en hånd når noen trenger hjelp, å ta avstand fra rasisme, vold og nedvurdering av svake grupper i samfunnet, å ikke godta at andre lider – å være der når noen trenger et medmenneske.” Norges Røde Kors har nå ca. 180.000 medlemmer.

Norges Røde Kors har lokallag i alle fylkene i landet vårt.

Kilder