Scannete bilder fra Sverresborg 024.jpg

Fra sanitetens barnekontroll, Trondheim 1946

(Trykk på bildet for full størrelse)

Sanitetsforeningas oppgaver

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) sine arbeidsoppgaver har vært mangfoldige, og de gjennomførte blant annet spedbarnskontroller. Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) ble stiftet i 1896 av Fredrikke Marie Qvam. I utgangspunktet startet dette som en krigsberedskapsorganisasjon med tanke på at det kunne bli krig mellom Norge og Sverige. Etter hvert gikk foreningene over til å arbeide med lokale helsespørsmål.

Det dukket raskt opp sanitetsforeninger rundt om i Trøndelag, både i byene og bygdene. Foreningene hjalp familier som hadde det vanskelig, drev helseforebyggende arbeid og fikk bygd helseheimer, grendebadstuer og sykehus. Mange foreninger sørget også for utdanning av sykepleiere.

Førstehjelp og utdanning  
Sanitetsforeningene holdt kurs i førstehjelp allerede i stiftelsesåret, og det første kurset ble arrangert for å lære foreningas medlemmer å lage kompresser. Fra disse kursene kom tanken over på sykepleierutdanning, og i 1898 åpnet NKS sin første skole for utdanning av sykepleiere. I alt utdannet Norske Kvinners Sanitetsforening nesten 7000 sykepleiere før den siste skolen ble overtatt av det offentlige. l 1949 fikk NKS hjelpepleierutdanning på programmet.

Tuberkulosesaken
Allerede i 1899 ble tuberkulosen satsningsfelt for Sanitetsforeninga. Tuberkulosesaken var viktig for sanitetsforeningene både lokalt og sentralt. I 1899 programfestet NKS sentralt kampen mot tuberkulosen, og året etter kom det en lov om tuberkulosebekjempelse. Det var en forutsetning for å kunne gjennomføre denne loven at det fantes pleiehjem som de syke kunne sendes til.

Deres arbeidsmetode var først opplysning og så innsamling av midler. Det ble holdt en rekke foredrag om tuberkulose, og det ble laget brosjyrer og plakater og vist filmer. Fra 1916 spilte medlemsbladet "Folkehelsen" en viktig rolle i opplysningsarbeidet.

Bygging av samfunnsinstitusjoner
Sanitetskvinnene var raske til å få bygd tuberkulosehjem, folkebad og helsestasjoner. I tillegg kom helsearbeid i skolene og sommeropphold for barn som viktige arbeidsområder. NKS har lang tradisjon i å bry seg om barn og unge. I 1914 åpnet organisasjonen "kontrollstasjon for mor og barn", som var forløperen til helsestasjonene. Da det offentlige tok over ansvaret i 1974, drev sanitetsforeningene til sammen 650 helsestasjoner.

Det største tiltaket i Trøndelag er byggingen av Orkdal Sjukehus. Av andre store løft for et helt distrikt, kan det nevnes at 21 sanitetsforeninger i Namdalen i 1917 gikk sammen for å etablere en tuberkuloseheim.

Sanitetskvinnenes innsats under andre verdenskrig
Høsten 1939 og våren 1940 holdt NKS over 1000 førstehjelpskurs med nesten 30 000 elever til sammen. Under krigen ble det å opparbeide syke- og nødmateriell den viktigste arbeidsoppgaven. I tillegg hadde sanitetskvinnene ansvaret for utdeling av skolemat, etablering av matstasjoner og utdeling av matpakker og brukte klær. Under evakueringen av Finnmark og Nord-Troms gjorde sanitetskvinnene en viktig innsats gjennom å samle inn både penger, mat, klær og husgeråd for å hjelpe de evakuerte.

Nye tider - nye oppgaver
Etter at tuberkulosen ble bekjempet medisinsk, vendte NKS fokuset mot nye arbeidsfelt. Siden 1916 har kreft vært et viktig satsningsområde hvor NKS har bidratt med betydelige midler til forskning.

Revmatisme kom på dagsordenen i 1929, og det ble opprettet revmatismeinstitusjoner flere steder i landet, bl.a. Revmatismehuset i Trondheim som ble kjøpt opp av Helse Midt-Norge gjennom sykehusreformen i 2002.

Andre satsningsfelt har vært osteoporose, eller benskjørhet, og i 1996 opprettet NKS et eget fond for kvinnemedisinsk forskning. Siden 2002 har kvinnehelse vært organisasjonens spesielle satsingsområde. Starten gikk med Jentekonferansen som NKS arrangerte 4. juni 2003. Her ble 2500 niendeklassejenter invitert til en annerledes skoledag hvor deres helse og livssituasjon stod i sentrum.

Norges største kvinneorganisasjon
Med nesten 90 000 medlemmer er NKS den største kvinneorganisasjonen i Norge, og den er spesiell fordi den ikke er en interesseorganisasjon for medlemmene. Sanitetskvinnene arbeider til samfunnets beste ved hjelp av de midler de selv samler inn. Der det offentliges innsats ikke er nok, setter sanitetskvinnene sine ressurser inn, både lokalt og nasjonalt.

Kilder