Nattmannshuset med Skansen st.

Nattmannshuset med Skansen stasjon i bakgrunnen

(Trykk på bildet for full størrelse)

Nattmannen

Hører til Hygiene

Nattmannen, eller rakkeren som han også ble kalt, var renovasjonsarbeider og skarpretterens hjelper. For dette arbeidet fikk han lønn og fri bolig av byen, samt noe privat betaling.

Lavest på rangstigen
Ingen i byen var så foraktet som nattmannen og hans familie. Dersom noen hadde med dem å gjøre, ble også de sett ned på. Fordommene var både knyttet til at han var delaktig i skarpretterens arbeid, og til renovasjonsarbeidet som ble sett på som særdeles motbydelig på 1700-tallet.

Arbeidet
Nattmannen hadde fått navnet sitt fordi gjøremålene hans hørte natten til. Arbeidet innebar å tømme latriner, fjerne søppel fra gatene, og å frakte bort og flå døde hester, katter eller hunder. (Døde dyr som ikke kunne spises, ble sett på som urenslige.) Han hjalp skarpretteren når noen skulle henrettes, piskes eller brennmerkes. Det var også han som gravla de henrettede, for slikt ville ikke skarpretteren gjøre.

Bakgrunn
Nattmennene kunne bli rekruttert fra tukthusene. De ble tilbudt friheten dersom de tok på seg dette. Noen foretrakk å forbli fanger framfor å bli uglesett og spyttet på av byens befolkning, mens andre tok imot tilbudet.  Ikke alle disse var mors beste barn. De kunne være satt inn for mord, overfall eller tyveri. Andre igjen hadde ikke gjort annet galt enn å streife omkring.

Nattmannshuset
I et kummerlig lite hus, lengst ute i Sanden, helt nede i strandkanten bodde nattmannen. Det lå på "Rakkersanden", i Sandgata 52. Det ble oppført på 1600-tallet og revet i 1967. Nå er huset på Trøndelag Folkemuseum. Nattmannen ble overflødig da byen fikk et eget renovasjonsvesen for omkring 150 år siden. Bøndene rundt byen begynte dessuten å ta i bruk avføringen som gjødsel.

Kilder