Kosentrasjonsleirfanger (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Konsentrasjonsleirene

Hører til Jødenes skjebne

Konsentrasjonsleirene strakte seg som et kjempenett over hele Tyskland. Navnene ble kjent i hele verden: Dachau, Buchenwald, Ravensbrück. Også i de okkuperte områdene ble det satt opp nye leire.

Det var forskjellige kategorier av leire, med vekslende grad av grusomhet. I alle leirene kunne fangene vente seg mishandling, sult, sykdom, slavearbeid og død. Mennesker døde av utmattelse, ble drept eller kastet seg i fortvilelse mot det høyspente piggtrådgjerdet.

Psykisk utviklingshemmede

I Tyskland hadde man allerede drept psykisk utviklingshemmede med gass i lufttette rom. Etter hvert ble fremgangsmåten organisert i stor stil. Polen ble vertskap for noen av de verste utryddelseleirene: Chelmno, Belzec, Sobibor og Treblinka. I disse leirene ble fangene drept like etter at de kom fram.

Auschwitz-Birkenau var den største tvangsarbeidsleir i Hitlers Stor-Tyskland. Den var også nazistenes største slaktehus for mennesker. Med fire krematorier nådde den en "dagskapasitet" på vel 9000 døde om dagen. Massemordet ble industrialisert med gasskamrene. De som ikke ble henrettet med gass, ble drept av det umenneskelige arbeidet. Den som ikke døde ved ankomst, ville i følge statitstikken dø i løpet av tre måneder.

Ufattelige grusomheter
De som ble valgt ut som arbeidsdyktige ved ankomsten, fikk en grusom hverdag. Verken bilder eller ord kan få oss til å fatte hva det vil si å stå åtte timer på appellplassen i stekende sol, eller å bli nedkjølt til en kroppstemperatur på 28ْ C i snøvann. Fangene ble også fastspent på prylebenken eller tvunget til å se kamerater bli hengt. De ble også tvunget til å ta knebøy for å underholde vaktene og den som brøt sammen ble slått til døde. Arbeidet kunne bestå i å slepe på tunge sementsekker mens kroppen skalv av utmattelse.

Slavearbeidere
For tre riksmark om dagen ble fangene leid ut som billig arbeidskraft for nyanlagt rustningsbedrifter, som vokste opp i nabolaget til Auschwitz. Kvinner og menn arbeidet til de ikke orket mer. De som brøt sammen ble sendt rett i gasskamrene. Mord og forretning gikk hånd i hånd.

Alt ble dokumentert
Massemordet var et nøye gjennomtenkt apparat. Transporttogene rullet inn i leirene i årevis. Utenriksdepartementet sørget for diplomatisk klarering. Gestapo organiserte menneskejakten og samferdselsdepartementet utarbeidet transportene. Mennesker ble drept enkeltvis eller i store grupper, og alle drap ble ført inn i protokoller.

Kilder