Minnesmerke i Falstadskogen

(Trykk på bildet for full størrelse)

Folkemord og forbrytelser mot menneskeheten

Siden andre verdenskrig har millioner av mennesker blitt drept som en følge av konflikter.

I 1948 vedtok FN Folkemordkonvensjonen, som er gjeldende både i krig og i fred. Folkemord og forbrytelser mot menneskeheten anses som så grove brudd på menneskerettighetene at de innebærer personlig internasjonalt straffeansvar. På denne bakgrunn etablerte FNs Sikkerhetsråd i 1993 og 1994 midlertidige domstoler for henholdsvis det tidligere Jugoslavia og Rwanda. I juli 1998 opprettet FN Den Internasjonale Straffedomstol - som skal straffeforfølge individer for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

Siden 1945 har mange millioner mennesker blitt drept som følge av borgerkriger, konflikter og diktatur-regimer. Listen over folkemord og massedrap som følger er ikke under noen omstendighet komplett.

NASJON                    ÅR                              SIVILE DØDSTALL

Kambodsja                  1975-79                      1.5 - 2.2 millioner       

Rwanda                       1994                           800 000                     

Burundi                        1993-95                      200 000          

Bosnia                         1992-98                      200 000

Kroatia                        1991-95                      50 000

Kosovo                       1998-2001                  10 000

Øst-Timor                   1965-2000                  200 000

Kina                            1949-77                      35 millioner

Nord-Korea                1949-i dag                   2 millioner

Indonesia                     1965                           500 000

Darfur, Sudan              2001-i dag                   250 000

Nigeria                        1966-70                      1 million

Liberia                         1990-2003                  100 000

Mosambik                   1975-94                      1 million

Nord-Vietnam             1954-75                      1 million

Irak                             1961-2003                  190 000

Tibet                            1959-1990-årene        1.6 millioner

Sovjetunionen              1945-53                      15 millioner

Sovjetunionen              1954-91                      6 millioner

 

I dag finnes også uavhengige organisasjoner som arbeider med å forebygge menneskelig lidelse, og lindre når katastrofen er et faktum. Det verdensomspennende Røde Kors-bevegelsen, stiftet av sveitseren Henri Dunant i 1863, er grunnlagt ut fra et ønske om upartisk å hjelpe sårede på slagmarken. Organisasjonens fremste formål er å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors yter humanitær bistand, repatrierer ofre og krigsfanger, samt forvalter de rettigheter og regler som er nedfelt i Internasjonal Humanitær Rett (IHR) - hvis målsetting er å beskytte og sikre respekt for menneskeverdet i væpnede konflikter.