Klassebilde Julius Paltiel (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Barn og ungdom

Hører til Dagligliv

Tyskerne beslagla en rekke skolebygg i Trondheim og Strinda for å bruke dem som militærforlegninger allerede fra 9. april. Det gjaldt både barneskoler og realskoler og gymnas i Trondheim sentrum.

Noen brukte de under hele krigen, noen for kortere perioder. Noen ble frigitt for senere å bli rekvirert på nytt. Dette førte til sporadisk og mangelfull skolegang så lenge krigen varte. De skolebygg som fikk være i fred, måtte utnyttes maksimalt, både ved at timetallet ble skåret ned og ved at mange fikk undervisning om ettermiddagen. Men også andre lokaler ble brukt rundt i byen. I Strinda ble det til dels undervist i private hjem. Skoleferiene ble lange. Brenselsferie ble snart innført i de kaldeste månedene (og vintrene var svært kalde i førtiårene!), da mangelen på brensel var stor.

Barna måtte gjerne ha med seg en vedkubbe hjemmefra i skolesekken hver dag. Som resultat mot Quislings lov om at alle norske barn skulle tjenestegjøre i Nasjonal Samlings Ungdomsfylking, ble mange lærere arrestert og sendt til Falstad (tysk konsentrasjonsleir i Ekne ved Levanger). Siden få med lærerutdanning ville søke stillingene etter dem, måtte mange barn og unge nøye seg med stadige vikarer. NS-myndighetene blandet seg mye inn i hva det skulle undervises i og sendte de forunderligste ”rundskriv” som skulle leses høyt i klassene, særlig i ”den høyere skole”, dvs realskole og gymnas. Det kom stadig påbud om hva som skulle klippes ut og limes inn i skolebøkene. Særlig var det om å gjøre å skjule hva f.eks. jøder hadde bidratt med av tysk og engelsk litteratur i skolebøkene.

Om 17. Mai og russefeiring var forbudt, var ikke alt bare uhygge i skoleårene heller. Gymnassamfunnene holdt svært godt besøkte møter fram til høsten 1944. Foredragene måtte være politisk nøytrale, og de fleste av dem ble holdt av lektorer fra byens realskoler og gymnas. Etterpå var det debatt som både elever og lærere deltok i. På grunn av danseforbudet var den faste programposten ”kunstnerisk” dominert av klassisk musikk – fremført av elever eller av profesjonelle krefter – og opplesning av skuespillere fra Trøndelag teater. Russefester kunne arrangeres privat eller på mer eller mindre illegale sammenkomster på lagshytter i Bymarka eller på Flakk. Russerevyer forekom også.

Hentet fra Ressurspermen for videregående skole 1997

Kilder

Relaterte artikler