Krig.FriHoldKjeft.jpg

(Trykk på bildet for full størrelse)

Fienden hadde lange ører

Hører til Dagligliv

Under krigen kunne du risikere bøter og straff for det som i dag synes å være uskyldige handlinger.

En journalist i Arbeider Avisa sakset etter krigen noen utklipp av sakene i bøteregisteret:

En full mann fikk 100 kroner i bot for å ha sunget "Internasjonalen", og en annen glad sjel fikk 300 kriner i bot for å ha sagt "fy faen for noe tull", da han hørte Fylkesfører Rogstad på torget i Trondheim. En mann måtte betale 250 kroner for fredsforstyrrelse da han ved veksling av en 2-krone, sa at det går to uslinger på en Quisling. Nok en annen fikk 100 kroner i bot fordi han forsøkte å gi mat til noen krigsfanger.

Restauratøren på en av fjordbåtene måtte ut med 300 kriner fordi han nektet en tysk offiser geitost på maten - enda ost var rasjonert. En mann som forsøkte å hindre to damer i å gå på kino under kinostreiken, fikk 100 kroner i bot. En telefondame ble for å ha spredt falske rykter ilagt en bot på 300 kroner da hun sa at tyskerne spiste opp all maten vår, og at NS var verre enn tyskerne. En annen telefondame måtte ut med 150 kroner for å ha sagt at sedelighetsforbryteren N.N. tilhørte statspolitiet.

Hentet fra: Trondheims Historie 997-1997, Vekst gjennom krise og krig 1920-1964. Av Anders Kirkhusmo.

Kilder