Samleie mellom ugifte - de vanligste sedelighetssakene

Vanlig leiermål - samleie mellom ugifte personer - var det vanligste av sedelighetsbruddene. Straffen var offentlig skrifte og bøter. Skammen ved det offentlige skriftemålet var stor.

Rikfolk kunne kjøpe seg fri, som kjøpmannen Thomas Hammond gjorde i 1659 da hans første barn med Elisabeth Sommerschield ble født bare noen uker etter vielsen. I 1767 ble det offentlige skriftemålet opphevet og erstattet med åtte dagers fengselsstraff. Det var mulig å kjøpe seg fri for denne fengselsstraffen også, men det var dyrt - ti riksdaler. For de fleste unge jenter var det en umulig sum.

Leiermålsbøtene ble i tillegg stående. Ble ikke boten betalt, eller gjentok forholdet seg, var straffen tukthus for kvinnen og festningsarbeid for mannen. Seksuelt samliv før ekteskapet var nok likevel forholdsvis vanlig. Giftet partene seg med hverandre, ble barnet regnet som ektefødt, og foreldrene slapp med en bot for «for tidlig sammenleie». Etter 1791 falt denne boten bort om paret giftet seg før fødselen, og i 1812 ble leiermålsbøtene helt opphevet.

Fra Trøndelags Historie, bind 2: Fra pest til poteter 1350-1850, s. 369