Hovedbygningen Falstad

Foto: Hans Nissen

(Trykk på bildet for full størrelse)

Falstad skolehjem

Falstad i Levanger kommune er nok mest kjent som fangeleir under 2. verdenskrig. Det som kanskje ikke er så kjent er at Falstad var skolehjem for gutter med atferdsvansker helt fra 1895 og fram til krigen. Fra 50-tallet var det igjen skolehjem her. Skolehjemmet hadde flere navn i etterkrigstiden, blant annet Ekne barneskole for evneveike.

Oppdragelsesanstalt
Skolehjemmet på Falstad ble etablert som Falstad oppdragelsesanstalt for "vanartede gutter fra Trondheimsområdet", på gården Falstad Nedre. Anstalten ble drevet av staten fra 1900, og etterhvert ble det en stor institusjon som krevde bedre plass.

Nytt skolebygg
I 1921 sto det nye murbygget ferdig. Dette er det samme murbygget som ble brukt under krigen. Murbygget var ment å inneholde særavdelingen ved skolen. Det var som et slags ungdomsfengsel hvor de vanskelige guttene på skolen skulle plasseres som straff for opposisjon mot disiplinen. Her var det celler til hver enkelt gutt og begrenset plass til bevegelse utenfor cellene. Men det ble aldri til at man tok i bruk særavdelingen til det den var ment for. Dette fordi skolebygningen på gården brant ned, og man tok i bruk murbygget til internat og undervisningsbygg. Fra 1930 var det bare elever over 15 år på skolen, og det ble satset på yrkesopplæring. Skolen ble fortsatt drevet under krigen, men på en annen skole et stykke unna Falstad. I 1941 tok nazistene over bygget og brukte Falstad som fangeleir. Skolen fortsatte i nabobygningen, men det ser ikke ut til at skolen har hatt elever etter 1942.

Etter krigen
I de første årene etter krigen ble Falstad brukt som leir for landssvikere. Først i 1949 ble skolehjemmet igjen frigitt til Kirke- og undervisningsdepartementet. Falstad skolehjem ble da lagt ned. Fra 1951 ble Eknetun skole opprettet. Dette var en skole for elever med lærevansker på barnetrinnet. I 1960 ble det utskilt en egen del for eldre elever: Ekne offentlig framhalds- og yrkesskole for gutter. Barnedelen av skolen endret da navn til Ekne barneskole for evneveike. Eknetun skulle bare ta imot såkalte tilbakestående gutter, men i realiteten var den også åpen for normalt begavede barn.

De senere årene har det blitt avdekket svært mange grusomheter som har foregått på skolehjem og barnehjem rundt omkring i Norge på 1900-tallet. Også i Eknes tilfelle har det blitt fortalt om overgrep. Her kunne man få straff for den minste ting og hvis man gjorde noe galt, kunne guttene bli innesperret i mørke kjellerrom over lengre tid. En som ble plassert på Ekne etter krigen, forteller om mangel på respekt og omsorg. Blant annet var dasking med bjørkeris vanlig. Da måtte guttene som skulle daskes stå med buksene på knærne foran resten av elevene.

Kilder: Yngve Ustvedt (2000): Djeveløya i Oslofjorden
Rapport ved Sigvald Løkeland om Ekne Videregående skoles arkiver, Statsarkivet i Trondheim 

Kilder

Relaterte artikler