royktonne

(Trykk på bildet for full størrelse)

Gjenstander som kilde

Gjenstandene er tingene vi omgir oss med, som er laget av mennesker. Det kan være biler, mobiltelefoner, tepper, steinøkser, fiskekroker osv. Som kilder er gjenstandene viktige, de forteller oss om tidligere generasjoners arbeidsliv, sosiale liv, økonomi, teknologiske utvikling osv.

Gjenstandstolkning
Gjenstanden i seg selv er bare til en viss grad selvformidlende. Det er først når vi tolker den og stiller spørsmål ved den at kunnskapen om gjenstanden blir tilgjengelig. Enkelte gjenstander har for vår kultur et opplagt meningsinnhold. Men for en som skal studere vår kultur er det ikke like enkelt. Det er for eksempel ikke gitt at en japaner vet hva en ostehøvel skal brukes til.

Tyoplogi
Typologi kan brukes til å finne ut hvor gammel en gjenstand er. Dette er en metode som særlig er brukt av arkeologi og etnologi. Metoden går ut på å ordne funn i en rekkefølge basert på materiale, form eller andre særlige kjennetegn. Denne måten å datere gjenstander på er basert på prinsippet om at gjenstander fra en gitt periode på et gitt sted har gjenkjennelige og bestemte kjennetegn. Videre at de er typiske for den kulturen eller det samfunnet som produserte dem. Gjenstandenes stilart forandrer seg også over tid, det vil si at gjenstander som er produsert samtidig vil være like. Ulike gjenstander vil være produsert til ulik tid. Funnene kan altså sorteres etter hvor like de er, og på det grunnlaget kan man sette opp en relativ kronologi for et område.

Museene
I museenes samlinger er det gjenstandene som dominerer. De forteller en viktig del av kulturarven. Ved å studere gjenstandene får man en nærhet til dagligliv i tidligere tider. Samtidig kjenner man igjen ting som også brukes i dag, men som hadde en annen utforming tidligere, selv om funksjonen er den samme.

Kilder

Relaterte nettressurser