Peter Møller 2.jpg

(Trykk på bildet for full størrelse)

Foredling på boks og i flaske

En av Norges største pionerer innen fiskeforedling kom merkelig nok fra Røros. Peter Møller gikk senere i apotekerlære i Trondheim og Kristiansund og merket seg nok den vonde lukten og smaken av datidens tran. På 1850-tallet utviklet han sin banebrytende og nesten smakfrie medisintran som raskt ble en vinner på eksportmarkedene.

På grunn av den steg fiskeleveren høyt i pris. På det meste lå det 63 trandamperier langs norskekysten, hvorav fem-seks i Fosen og Ytre Namdalen. De fleste var eid av væreierne i distriktet. Med hjelp fra hvalfangeren Svend Foyn bygget Ludvig Schmidt-Nielsen Norges første sildeolje- og sildemelfabrikk i Fagervika i Trondheim i 1883. Da Foyn trakk seg ut gikk bedriften konkurs, men den markerte i alle fall startpunktet for en industrigren som etter hvert fikk stor betydning. Initiativet gikk over til Bergen og etter hvert til Nord- Norge. I 1907 kom sildeoljefabrikken i Tinbua i Bjugn i gang, og deretter fulgte en liten etableringsbølge med seks små fabrikker langs Trøndelagskysten.

I 1898 ble storbedriften Trondhjem Preserving Co. etablert. Med hermetikkindustrien åpnet nye muligheter seg. Råvarer som det tidligere fantes liten avsetning for, kunne nå selges som boksmat til høy pris. I Norge fikk næringen sitt tyngdepunkt i Stavanger, men i 1920 hadde også Trondheim fire-fem slike fabrikker. I 1910 etablerte væreieren og fiskegrossisten Tobias Borthen en hermetikkfabrikk på Halten. Pioneren på Trøndelagskysten var likevel Nils Christian Brandtzæg på Abelvær i Ytre Namdalen. Akkurat som Borthen var Brandtzæg tredje generasjons væreier og begge drev storstilt fiskehandel.

Fra Trøndelags Historie, bind 3: Grenda blir global 1850-2005, s. 70-71

Kilder

Relaterte artikler