slaveriet

Kriminalasylet

(Trykk på bildet for full størrelse)

Kriminalasylet

I kriminalasylet i Kongens gt. 95 satt i utgangspunkt mannlige straffanger som var erklært sinnsyke. Det ble tatt i bruk som fengsel for sinnssyke fra 1895.

Opprinnelig hadde bygningen vært fengsel for festningsslavene, men fra 1878 var den blitt ombygd til kvinneavdeling for Trondheim tukthus avd. B. Den ble brukt som kvinnefengsel fram til 1881, da kvinnelige fanger ble overført til Christiania tukthus. Dette var et ledd i etableringen av et eget landsfengsel for kvinner. Etter at kvinneavdelingen ved tukthuset var nedlagt, ble Kongens gt. 95 brukt som anstalt for langtidsdømte mannsfanger som ble overført fra Akershus straffeanstalt. I 1888 ble Tukthusets avd. B nedlagt.

Sinnssyke
I henhold til behovet om egne anstalter for sinnssyke ble det besluttet å innrede et kriminalasyl i første etasje i Kongens gt. 95. Rundt 1900 ble også bygningens andre etasje tatt i bruk slik at asylet kunne ta imot cirka 50 pasienter. Institusjonen tok imot mannlige fanger som var erklært sinnssyke. For hver enkelt innleggelse krevdes det samtykke fra Justisdepartementet. Det var en lege som var direktør for institusjonen og som sto for den daglige driften. Kriminalasylet ble nedlagt i 1961 da den siste pasienten ble overflyttet til Reitgjerdet.

Fortsatte som fengsel
Selv om den siste pasienten forlot Kongens gt. 95 i 1961 fortsatte bygningen som avlastningsfengsel for Trondheim kretsfengsel. Dette pågikk helt til 1972 da det nye kretsfengselet på Tunga sto ferdig.

Bygningen ble deretter benyttet som lager, før man i 1992 begynte restaureringsarbeider. I dag huser det gamle Slaveriet/Kriminalasylet Norsk Rettsmuseum. Dette museet har til oppgave å ivareta dokumentasjon av virksomheten i justissektoren.

Kilde:
Svein Carstens: Katalog for Trondheim tukthus, Statsarkivet 1992
Terje Brattberg: Trondheim Byleksikon, Kunnskapsforlaget 1996

Kilder