brakke2 (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Tukthusfangen Nils

Nils var flyttsame på Finnmarksvidda i begynnelsen av 1900-tallet. Den 2. september 1915 drakk han mye alkohol og kom i klammeri med sin svigerfar, som også var beruset. Svigerfaren døde som følge av den voldsomme krangelen som fulgte.

Nils ble dømt til 8 års fengsel av Tromsø lagmannsrett året etter. Soningen skulle foregå ved Trondheim Tukthus (Trondheim Landsfengsel).

Her kunne kildene som omhandler Nils sluttet. Ved hans død hadde vi sikkert funnet innførelsen i kirkeboken, men det hadde trolig vært alt. I arkivet etter Trondheim Tukthus ligger det derimot mange brev som Logje skrev og mottok mens han satt i fengsel i Trondheim.

Fangebrev
Fangene som satt i fengslene hadde mulighet til å skrive et begrenset antall brev. Mange av disse brevene er tatt vare på og ligger i fengselsarkivene. Dette er ofte korte brev hvor lengsel og savn er det dominerende innholdet. Brevene gjenspeiler også de lave allmennkunnskapene til de innsatte. Men det fantes unntak: Om Nils kan vi lese under punktet "Skolekunnskaper" i fangeboken til Trondheim Tukthus fra 1916, at han har "gode folkekunnskaper". Logje var en ivrig brevskriver, og han hadde et stort kontaktnett.

Sensur
Alle brev som gikk ut av eller inn til fengselet skulle gjennomleses for sensur. For Nils del ble brevene også oversatt til bokmål fra samisk. Det er oversettelsene av brevene han mottok og sendte, som er tatt vare på. I ettertid virker det som om sensuren ikke var så streng. I et brev til en venn skrev han at han ønsket lensmannen i Kautokeino kastet i vannet med noe tungt bundet rundt halsen.

Kalde fakta
Utallige dokumenter forteller oss mye om menneskene som levde i tidligere tider. De forteller når de ble født, konfirmert, gift og begravd. Kildene kan også si oss noe om inntekt, næringsvei, og hvor og hvordan den enkelte bodde. Men dette er bare kalde fakta, hvordan menneskene bak alle tallene hadde det får vi bare i liten grad kjennskap til.

Tidsbilder
Gjennom menneskers egne beretninger får vi et annet innblikk i fortidens samfunn. Brevene til Logje er med på å levendegjøre de første tiårene av 1900-tallet. Han levde i en tid med en sterk modernisering i hele samfunnet. Jernbanen var i ferd med å erobre landet, nyvinninger i jordbruket medførte større effektivitet, og industrialiseringen i byer og tettsteder skjøt fart.

Samtidig som brevene til Nils forteller om et grøderikt og moderne samfunn i Midt-Norge skriver hans venner og slektninger om livet i Kautokeino. Logje sitter fengslet i siste halvdel av første verdenskrig. Spanskesyken raser gjennom landet, og i brevene leser vi at mange tettsteder i Finnmark ble hardt rammet. Det var særlig unge kvinner som ble smittet og døde. Samtidig døde mange av tuberkulose.

Store forskjeller
Brevene gir oss et innblikk i hvordan verdensomspennende hendelser fikk innvirkning på lokalsamfunnene, men også hvordan moderniseringen spredte seg og hvor den ikke nådde fram, eller det ikke var bruk for den.

Nils reiser med jernbanen og jobber som nybrottsarbeider ved Mæresmyra fangekoloni i Steinkjer kommune. Han spiser fire kjøttmåltider om uken og lærer nye håndverk. For nåtidens mennesker virker avstanden til hans venner og slektninger i Finnmark enorm, og det var den kanskje også. De bodde i gammer og lavvoer og levde som flyttsamer. Rikdom ble målt i antall rein og ikke i penger.

Viktige kilder
Tukthusfangen Nils er en av mange som sonte for sine lovstridige handlinger i fengslene i Trondheim. Gjennom rettsdokumenter og protokoller får vi et innblikk i Logjes oppvekst, familieforhold, arbeidserfaring, utdannelse og kriminelle løpebane. Samtidig gir brevene oss innblikk i det samfunnet han var en del av, enten det nå var et påskebryllup i Kautokeino eller et liberalt fengselsvesen.

Kilder

 • Brakke - fangekolonien Mæresmyra
  Full størrelse

  Brakke - fangekolonien Mæresmyra

 • Brev til Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus fra Klemet Sivertsen Wars 1920
  Full størrelse

  Brev til Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus fra Klemet Sivertsen Wars 1920

 • Brev fra Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus til Johan Johansen Hætta 20.6.1920
  Full størrelse

  Brev fra Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus til Johan Johansen Hætta 20.6.1920

 • Brev fra Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus til Johan Johansen Hætta
  Full størrelse

  Brev fra Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus til Johan Johansen Hætta

 • Brev fra Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus til kona Karen Nilsdatter Bær
  Full størrelse

  Brev fra Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus til kona Karen Nilsdatter Bær

 • Brev til Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus fra Klemet S. Wars
  Full størrelse

  Brev til Nils Mikkelsen Logje på Trondheim tukthus fra Klemet S. Wars

 • Etterlysning av Nils Mikkelsen Logje i Polititidende for 1915
  Full størrelse

  Etterlysning av Nils Mikkelsen Logje i Polititidende for 1915

 • Trondheim Tukthus: Kongens gate 85, fasade mot Kongens gate
  Full størrelse

  Trondheim Tukthus: Kongens gate 85, fasade mot Kongens gate

 • Arbeid på verkstedet - Trondheim tukthus
  Full størrelse

  Arbeid på verkstedet - Trondheim tukthus

 • Konduite-Liste fra Trondheim Tukthus 1880.
  Full størrelse

  Konduite-Liste fra Trondheim Tukthus 1880.