Steinkjer i ruiner

(Trykk på bildet for full størrelse)

Bombingen av Namsos og Steinkjer

Norge var stort sett forskånet fra den intense bombingen Europa og Sovjetunionen var utsatt for under Andre verdenskrig. Men i krigens første fase opplevde man dens gru også i Trøndelag når bombeflyene slapp sin last over Namsos og Steinkjer.

Maurice
Bakgrunnen for bombingen av Namsos og Steinkjer var den allierte operasjonen med kodenavnet "Maurice". Britiske og franske tropper skulle gjenerobre Trondheim gjennom en knipetangsmanøver. Mellom 15. og 19. april ble ca. 7500 allierte tropper landsatt i Namsos. Dette førte til at byen ble et mål for tyske bombefly. Allerede den 11. april ble gamle, syke og barn evakuert fra Namsos og mange sov i skogene rundt byen.

Namsos bombes 

Det var ikke luftvernartilleri ved byen og befolkningen hadde en vanskelig ventetid. Fra den 20. april og de følgende dagene ble byen utsatt for bombardement fra tyske luftstridskrefter. Storparten av byen ble lagt i ruiner. Bare tre sivile og en del allierte soldater omkom.

Steinkjer bombes
Den 21. april gikk tyske fly til angrep på Steinkjer. Over 80 % av bebyggelsen ble offer for angrepene, men ingen menneskeliv gikk tapt. Befolkningen i Steinkjer søkte i all hast tilflukt i nabobygdene, og i Ogndalen var det tilholdssted for flyktninger på nesten hver gård.

Kilde:
Kirkhusmo, Tretvik m.fl. Grenda blir global 1850 til 2005, Trøndelags Historie bind III. Tapir 2005.

Kilder