Scannete bilder fra Sverresborg 041.jpg

(Trykk på bildet for full størrelse)

Frontsøstrene

Hører til Arbeid

Omkring 1000 sykepleiere og kvinner med lavere helseutdanning meldte seg til Røde Kors og tysk fronttjeneste i løpet av krigen. Ved slutten av krigen var 300 kvinner i arbeid på Østfronten for tyskerne.

Norsk sykepleierforbund
I juni 1941 fikk Norsk sykepleierforbund ny NS-ledelse og tidsskriftet "Sykepleieren" hadde beretninger om sanitetsarbeid på Østfronten. Forbundet oppfordret kvinnene til å gjøre en innsats i Florence Nightingales ånd. Kommunistfrykten var også stor, og flere ønsket å følge i sporene til sine kjærester eller brødre.

Landsvikoppgjøret
Etter krigen ble de som hadde tilbudt sine tjenester til tyskerne rettsforfulgt og frontsøstrene ble arrestert og dømt. Det internasjonale Røde Kors henstilte i 1945 om å stoppe straffeforfølgingen av kvinnene, men dette la norsk rettsvesen liten vekt på. Frontsøstrene fikk allikevel mildere straff enn frontkjemperne.

Beklaget 45 år etter
Norges Røde Kors beklaget i 1990 at frontsøstrene i humanitær tjeneste ble straffet. Men i tiden etter krigen var det ikke så enkelt å skille humanitært og militært arbeid, det var det å tilby sine tjenester for fienden som var avgjørende.

Kilde:
Aina Schiøtz Det offentlige helsevesen i Norge 1603 - 2003. Universitetsforlaget 2003.