artilleri

(Trykk på bildet for full størrelse)

Hegra Festning

Etter unionsoppløsningen i 1905, opprettet Norge og Sverige en nøytral sone på begge sider av grensen. De norske befestningene som lå innenfor denne sonen måtte fjernes. Forholdet til Sverige var fortsatt spent, og i samråd med forsvarsledelsen bestemte regjeringen at det var behov for en befestet forsvarslinje tilbaketrukket fra grensen og den nøytrale sonen.

Ingstadkleiva fort
Sverige hadde tidligere gjennomført angrep på Midt-Norge via dalførene i Stjørdal og Verdal. Det ble derfor bestemt å anlegge fort som kunne forsvare angrep gjennom disse dalførene. Ingstadkleiva fort ble bygget på et høydedrag på sørsiden av Stjørdalselva, med utsyn over Forradalen og Stjørdalen i nord og øst.

Fortet var operativt fram til 1926, da det ble nedlagt og en god del av utstyret ble fjernet. Til tross for dette var det lagret mer en nok ammunisjon til alle kanonene som fremdeles var på fortet i 1940.

Major Holtermann
Mens kommanderende general i Trondheim oppgav byen uten kamp, var det noen som nektet å gi opp kampen mot invasjonsstyrkene. En av disse var major Reidar Holtermann, han samlet en styrke og bega seg mot Ingstadkleiva fort, også kalt Hegra festning. Under forberedelsene ved Hegra kom det nye frivillige til og etter hvert kunne Holtermann mønstre en styrke på ca. 250 mann og en kvinne.

Flankesikring og overgivelse
Holtermann mente at Hegra festning var egnet som flankesikring under en gjenerobring av Trondheim. De allierte landsatte tropper i Namsos og Åndalsnes i midten av april. Disse sammen med norske styrker skulle ta Trondheim gjennom en knipetangsmanøver. Men i slutten av april trakk de allierte seg ut av Trøndelag. Hegra festning mistet sin militærstrategiske betydning, men moralsk ble kampene på Hegra viktig. Hegra festning holdt stand i 25 dager og kapitulerte først 5. mai som den siste kjempende avdeling i Sør-Norge.

Kilder:
Kirkhusmo, Tretvik m. fl. Grenda blir global 1850 til 2005. Trøndelags Historie bind III. Tapir 2005
Hegra festning  http://www.hegrafestning.no/
Hegra festning under Nasjonale Festningsverk
http://www.nasjonalefestningsverk.no/hegra/index_html

 

Kilder

Relaterte kulturminner

Relaterte nettressurser