FTTF.SCH.K.000229.07.jpg (ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Nasjonal Samling og unntakstilstanden

Under unntakstilstanden fikk Nasjonal Samlings fylkesfører Henrik Rogstad utvidede fullmakter over den sivile administrasjonen i distriktet, dette skulle få store følger.

NS-folk i sentrale stillinger
I dagene etter innføringen av unntakstilstanden benyttet Rogstad fullmakten til å fjerne en rekke personer i forvaltingen, i styrer i næringslivet og institusjoner. Disse ble så erstattet med lojale NS folk.
Videre brukte han sin nye myndighet til å stoppe alt salg av tobakk fra den 9.oktober 1942. Unntatt fra bestemmelsen var den arbeidende del av befolkningen. Dette var blant de tiltak som skulle ramme befolkningen.

Nasjonal Samling svekkes
At personer fra NS bisto i utvelgelsen av sonofrene som ble skutt på Falstad ble vanskelig å akseptere både for befolkningen, men også for folk knyttet til Nasjonal Samling. Frontene mellom personer fra NS og resten av befolkningen hardnet til. Nå kunne man ikke lenger innta et mellomstandpunkt, flere tok et klart avstand fra nazistyret og dets medhjelpere.
Både den brutale unntakstilstanden og fylkesfører Rogstads opptreden ble diskutert i NS-kretser. Man skjønte at nå var den siste rest av sympati for NS strøket vekk. 

Noen dager etter opphevelsen av unntakstilstanden innkaller fylkesføreren til møte i Studentersamfundet i Trondheim. Her forklarer han bakgrunnen for unntakstilstanden og de tiltak som ble iverksatt.

Hvorfor?
Man kan i ettertid spørre seg hvorfor de handlet som de gjorde, de nordmenn som bisto tyskerne under unntakstilstanden? Det finnes mange eksempler på lignende hendelser i historien!

Litteratur: Kirkusmo, Anders  Regionsenter i motstandsarbeidet. Trondheims historie 997-1997. Universitetsforlaget 1997.

Kilder