FTTF.SCH.V.003883.01.jpg (ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Skolehverdagen under krigen

Hører til Dagligliv og Barnetrinnet

Allerede i løpet av de første dagene etter invasjonen i april 1940, ble de fleste skolene overtatt som militærforlegninger. Elever og lærere sto uten undervisningslokaler og skolemyndighetene måtte tenke nytt.

Bymarka
De fleste elevene ble sendt ut av sentrum til såkalte evakueringsskoler. Våren 1940 fantes det flere slike skoler i bl.a. Bymarka, hvor det ble undervist til sammen 400 elever. 140 av disse hadde sine undervisningslokaler i Lian-restauranten, i enden av Gråkallbanen. 

Da skolen begynte igjen etter sommeren 1940 var fortsatt skolene ikke frigitt. Det ble leid 30 forskjellige lokaler i byen slik at elever i den 7-årige grunnskolen kunne få gjennomført sin undervisning.

Blendingsbestemmelser
Under krigen var det strenge restriksjoner på blending av vinduer, dette for ikke å slippe ut lys. Gatelys var heller ikke tillatt på grunn av frykt for flyangrep. Foreldrene var derfor bekymret for de minste elevene når høstmørket kom. De ønsket ikke at de små skulle ta seg frem i en mørklagt by morgen og kveld. Skolestyret forsøkte å løse problemet ved å korte ned på skoledagen.

Fellesskap
I de provisoriske lokalene var det både oppfinnsomhet, pågangsmot og lærelyst. De vanskelige forholdene førte til en sterkere nærhet og felleskap mellom elever og lærere. Elevene som gikk på realskolen (2-3 år etter grunnskolen) og gymnasiet (3 år etter realskolen), måtte også flytte inn i provisoriske undervisningslokaler våren 1940.

Stengt på grunn av vedmangel
Juleferien 1940 ble utvidet til å gjelde frem til 20. januar det første krigsåret. Årsaken var den vanskelige brenselsituasjonen. Det ville ikke være mulig å varme opp undervisningsrommene nok når vinteren var på det kaldeste.

Skoleelever skadet av granatsplinter
I februar 1941 ble et engelsk fly skutt ned over Trondheim og granatsplinter fra flyet traff 8 elever i skolegården på Berg skole. Elevene var i ferd med å gå inn i tilfluktsrommet da ulykken skjedde. En elev døde senere av skadene. En av årsakene til ulykken var at elevene ikke kom seg fort nok i tilfluktsrommet når alarmen gikk. Det ble rettet stor oppmerksomhet på sikkerheten til barna etter ulykken og skolene gjennomførte flyalarmøvelser.

Svenskesuppe
Fra Sverige og Danmark kom en næringsrik suppe som ble kalt for svenskesuppe. Hensikten var at skolebarna skulle få et sunt måltid i løpet av skoledagen. De yngste barna ble servert først og det som ble til overs, ble fordelt på de eldre elevene.

Litteratur: Lorentzen, Svein Skolegang. Da det var krig i Trondheim. Trondheim kommune 1997

Kilder