Quisling taler ved NS-bautaen på Stiklestad

Fra NS-stevne på Stiklestad.

(Trykk på bildet for full størrelse)

Nasjonal Samling og Stiklestadstevnene

Hører til Nasjonal Samling

Vidkun Quisling og Nasjonal Samling (NS) var svært opptatt av norsk historie, de brukte symboler hentet fra sagatidens mytologi og fra Snorre i sin propaganda. Dette var noe som også satte sitt preg på de såkalte riksmøtene som ble arrangert i perioden 1934-1944.

Symbolbruken var sterk i NS, som for eksempel solkorset, runene, sverd og bautasteiner. Quisling hentet også fram en gammel norsk hilsen, "Heil og Sæl". Partiet opprettet en kamporganisasjon, som fikk den gammelnorske betegnelsen, hirden.

Bautaen
Riksmøtene ble lagt til ulike historiske steder i Norge, som Hafrsfjord og Borre, men kanskje først og fremst Stiklestad. Fra 1934 og framover ble det holdt flere møter på Stiklestad i regi av NS. Under andre verdenskrig arbeidet Nasjonal Samling for å bygge opp et storstilt anlegg der. Det ble reist en ni meter høy bauta hogd av billedhogger Wilhelm Rasmussen. Under var det et trappeanlegg, på toppen av anlegget sto det en mur med relieffer som forestilte kongens fall.

Gravd ned
Føreren selv, Vidkun Quisling, holdt avdukingstalen foran de oppmøtte tilhengerne og partifolk. Bautaen fikk ikke stå lenge, allerede frigjøringsvåren 1945 ble den revet, og restene gravd ned.

Kilder