Krysseren Admiral Hipper i Trondheimsfjorden

(Trykk på bildet for full størrelse)

Trøndelags strategiske betydning 1939-40

Norge var en nøytral stat i 1940, selv om båndene lå til Storbritannia. Forsvaret var sterkt svekket i løpet av 1930-årene og Norge var ikke forberedt på det som skulle komme.

Trøndelag
Under den første finlandskrig 1939-40 hadde vestmaktene(de allierte) tanker om å gripe inn i konflikten. Det egentlige motiv var å få kontroll over den svenske jernmalmen. Den var en viktig ressurs i den tyske krigsindustrien, og vestmaktene ønsket å stoppe den. Under finnlandskrigen kunne vestmaktene masjere gjennom Sverige på vei til Finland, for slik å få kontroll over den svenske jernmalmen. I forbindelse med disse planene ble Trøndelag trukket med i de strategiske planene. For å sikre seg mot eventuelle angrep fra tysk side skulle Trondheim besettes og en styrke gå inn i Sverige derfra.

De alliertes planer 1939-40
I løpet av 1939-40 ble det fra engelsk og fransk side også utarbeidet andre strategiske planer som ville berøre norsk territorium. En britisk plan gikk ut på å minelegge norske farvann, for å tvinge malmtrafikken fra Narvik ut av norske kystfarvann. Dette ble iverksatt natt til 8. april 1940. Et område i Vestfjorden nord for Bodø ble minelagt. Samtidig varslet britene om et narrefelt på Romsdalskysten. 

Planene om å gå inn i Norge ble tatt opp igjen etter at Sovjetunionen hadde sluttet fred med Finland i mars 1940. Den 7. april gikk britiske tropper om bord i skip som skulle frakte dem til Narvik og Trondheim. Dette for å komme et eventuelt tysk angrep i forkjøpet. Tyskernes angrep på Norge 9.april stoppet disse planene.

Tyske planer 1939-40
Den tyske marinen hadde gamle planer om å trekke Norge inn i sin militærstrategi. Bakgrunnen var å gi flåten en friere stilling. Man ville bort fra den defensive strategien som var rådende under første verdenskrig. Den tyske flåten hadde da for det meste ligget passiv i Kiel.
Med støttepunkter i Norge kunne man bryte en eventuell blokade av Tyskland. Trøndelag med Trondheim hadde en sentral plass i disse planene. En marinebase i Trondheim ville ligge godt beskyttet inne i en fjordarm og gi gode aksjonsmuligheter mot Atlanterhavet, men disse planene ble utsatt av Hitler som var mest oppsatt på å angripe vestover.

Britenes bording av det tyske skipet Altmark i Jøssingfjorden, fikk Hitler på andre tanker. Skipet ble bordet 16.februar 1940 og var den alvorligste krenkelse av norsk nøytralitet før tyskernes overfall. Den 9. april 1940 gikk tyskerne til angrep. Norge var nå trukket med i verdenskrigen og landets strategiske betydning ble enda viktigere.


Kilde:
Artikkelen over er basert på foredraget  Trøndelag i et strategisk perspektiv holdt den 15.02.2005 av Andres Kirkhusmo.

Kilder