Stavne kirkegård - Æressalutt (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Tyskerne svekkes - trøndersk motstand styrkes

Internasjonalt sto krigen foran et vendepunkt vinteren 1942-43, med de store tyske nederlagene ved El Alamein i Nord-Afrika, og ved Stalingrad i Russland. Fra 1943 var tyskerne for første gang på defensiven i verdenskrigen.

Britiske landgangsplaner
I 1942 utarbeidet britene konkrete planer for en landgang i Midt-Norge. De hadde foretatt flere raid langs norskekysten i 1941-42, og styrket den norske motstandsbevegelsen. Landgangen ble det ikke noe av, men planene ble snappet opp av tysk etterretning. Frykten for en invasjon gjorde at tyskerne holdt store styrker i Norge resten av krigen.

Strammere grep på befolkningen
Trondheims strategiske plass i det tyske militærapparat, gjorde det maktpåliggende å holde sivilbefolkningen i sjakk og knekke motstandsarbeidet i regionen. Dette er trolig bakgrunnen for at Henry Rinnan og hans Sonderabteilung Lola ble et viktig redskap for det tyske sikkerhetspolitiet og fikk så frie hender.

Lark
Det britiske Special Operations Excecutive (SOE) bygget opp en motstandsgruppe i Trøndelag som fikk kodenavnet "Lark". Etterretning ble hovedoppgaven og i 1942 ble organisasjonen forsterket. Den fikk tildelt en rolle i den allierte strategien om en invasjon i Midt-Norge. SOE hadde planer om å bygge opp norske støttegrupper som skulle drive geriljavirksomhet.

Flere sabotasjeaksjoner høsten 1942
I Nordland og Nord-Trøndelag utførte britiske agenter og lokale motstandsfolk vellykkede sabotasjeaksjoner mot Glomfjord kraftanlegg og Fossdalen gruver. Det kom også til kamp mellom motstandsfolk og tyskere ved Majavatn hvor to tyskere falt. Rinnanbanden og tysk etteretning rullet opp motstandsgruppene, og flere av dem ble senere henrettet på Falstad. Dette ble den tyske offisielle bakgrunnen for unntakstilstanden som ble innført i Trøndelag og deler av Nordland i okrober 1942.

Milorg
Det sentralt ledete Milorg spilte en beskjeden rolle før våren 1945. Motstanden i Trøndelag ble ledet direkte fra Storbritannia. Strategisk var Trøndelag og Trondheim sammen med Narvik i Nordland blant de viktigste målene for både tyskerne og de allierte. Dette gjaldt særlig før krigen og i krigens første fase.

Thamshavnsbanen
Thamshavnsbanen-aksjonen besto av en rekke sabotasjeaksjoner som hadde til hensikt å stoppe produksjonen av svovelkis og kobberkonsentrat, ved Løkken Verk og Orkdal Metall. Sabotasjen pågikk fra våren 1942 til høsten 1944.

Kilder