Project1.png (ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Unntakstilstanden 1942

Den 5. oktober ruller et tog nordover fra Oslo til Trondheim. Om bord er Reichskommissar Josef Terboven, øverste sivile myndighet i Norge under krigen. Dette skal bli starten på et av de mørkeste kapitler under krigen.

Zivilen Ausnahmezustand
Den 6.oktober henger tyske soldater opp plakater over hele Trondheim. Det kunngjøres at det er innført unntakstilstand. På plakatene står følgende:
I den siste tid er det blitt utøvd flere sabotasjehandlinger. Hvis disse hadde lykkes ville de ha skadd landets forsyning. Disse anslag har bare vært mulig idet deler av befolkningen ikke har etterkommet sin lovmessige meldeplikt eller til og med har understøttet sabotørene.
Unntakstilstand ble innført i deler av Sør-Trøndelag, hele Nord-Trøndelag og Grane i Nordland fylke.

Unntakstilstand
Josef Terboven sammenkaller til møte på Torvet i Trondheim om ettermiddagen den 6. oktober 1942. Her truer han med restriksjoner og arrestasjoner. En storstilt aksjon settes i gang. Norsk og tysk politi assistert av soldater fra Wehrmacht kontrollerer 12 857 personer og 3372 kjøretøyer, gjennomsøker 1434 hus og gårder og arresterer et hundretalls personer. I tilegg blir alle mannlige jøder over 16 år arrestert.

Sonoffer
På Stiftsgården holder Terboven konferanse med tyske ledere og lokale NS folk, bl.a. fylkesfører Henrik Rogstad. Ti borgere blir valgt ut. Uten dom skal de skytes "som soning". Disse transporteres til fangeleiren på Falstad hvor de henrettes. I dagene som følger skytes flere ved standrett. Dette var motstandsfolk fra Nordland, som tyskerne knyttet til sabotasjeaksjonene der.


Portforbud
En vanskelig tid følger for innbyggerne i de berørte kommunene. Det blir forbudt og ferdes ute mellom kl. 20.00 om kvelden og kl. 05.00 om morgenen. Offentlige lokaler og bevertningssteder blir pålagt å stenge kl. 19.00 og kinoer og teatret holdes stengt inntil videre. Okkupasjonsmakten innfører også restriksjoner på bruken av offentlige kommunikasjonsmidler. Man truer med våpenmakt ovenfor dem som ikke følger påbudene.

Det bredte seg en uhyggestemning i Trondheim og de berørte områdene som en følge av unntakstilstanden. På sikt fikk det også konsekvenser for motstandsarbeidet og rekrutteringen til dette.

Opphevelse
Den 12.oktober opphevet Terboven unntakstilstanden. Da var til sammen 34 personer falt for Reichskommissarens avskrekkingspolitikk.

Litteratur: Kirkhusmo, Anders  Regionsenter i motstandsarbeidet. Trondheims historie 997-1997. Universitetsforlaget 1997. 

Kilder