Den ukjente

(Trykk på bildet for full størrelse)

Falstad Fangeleir

Under krigen ble Falstad brukt som fangeleir av tyskerne. Anslagsvis 6000 fanger var innom leiren i løpet av okkupasjonen.

Falstad ligger sydøst for Levanger. Leiren var opprinnelig et skolehjem for gutter. Disse måtte flytte til en gård i nærheten når tyskerne tok over skolehjemmet. Tyskerne begynte å bygge stedet om til fangeleir i 1941, og fra februar 1942 kom det fanger dit. De fleste var norske politiske fanger, men det var også fanger fra andre nasjoner, særlig fra Jugoslavia og Sovjetunionen.

Oppsamlingsleir for jødene
Leiren var oppsamlingsleir for norske jøder fra Midt-Norge, før de ble transportert videre til utryddelsesleire og konsentrasjonsleire i Tyskland og Polen. Behandlingen av jødene, men også russerne var til tider svært brutal.

Over 200 fanger skutt
101 russere, 62 jugoslaver og 43 nordmenn ble henrettet i Falstadskogen i løpet av krigen. Over tyve av de norske ble skutt under unntakstilstanden i oktober 1942. I dag står det minnesmerker over de henrettede i Falstadskogen.

Leiren utvidet
Den første tiden var det plass til alle fangene i den hvite steinbygningen, men da fangetallet kom over 500, ble det bygget brakker i tillegg. Mange av fangene ble også sendt videre, enten nordover på straffearbeid eller sørover til Grini eller Tyskland.

Rollebytte
I tiden 1945 til 1949 ble leiren tatt i bruk som tvangsarbeidsleir for landssvikere. Fra 1995 har det vært museum i den tidligere hovedbygningen. I 2000 ble stiftelsen Falstadsenteret formelt etablert som et nasjonalt minnesmerke og senter for menneskerettigheter.

Litteratur: Kirkhusmo, Anders  Trøndelag i krigstid 1940-45 i Trøndelags historie bind III. Tapir 2005

Kilder