Krig.FriHimlerSomBøddel.jpg

(Trykk på bildet for full størrelse)

SS og konsentrasjonsleirene

”Det er ikke min oppgave å øve rettferdighet, men å tilintetgjøre og utrydde.” (SS-leder Heinrich Himmler, 4. mars 1933). SS ble opprinnelig stiftet i 1925 som privat livgarde for Adolf Hitler.

Etter Hitlers maktovertakelse vokste organisasjonen raskt til å bli naziregimets største og viktigste terrorinstrument. Under kontroll av SS lå blant annet hovedkontoret for rikets sikkerhet RSHA, etterretningstjenesten SD, sikkerhetspolitiet, drapsenhetene "Einsatzgruppen", massehæren Waffen SS - og konsentrasjonsleirene.

Om lag 18 millioner fanger ble ofre for det nasjonalsosialistiske leirsystem årene 1933-45. Mellom 10 og 11 millioner fanger ble myrdet i flere tusen fangeleirer, fengsler og tukthus. De første årene var leirenes viktigste funksjon å internere og eliminere "fiender av staten" - politiske motstandere, kriminelle, jøder, sigøynere, Jehovas vitner og homofile. Etter utbruddet av andre verdenskrig spilte leirene en sentral rolle for den tyske krigsindustrien. De fleste fangene kom nå fra okkuperte land. En hensynsløs utnyttelse av fangenes arbeidskraft ledet til katastrofale dødstall i leirene.

1 400 norske fanger døde under umenneskelige forhold i tyske konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig. 771 jøder ble deportert til Auschwitz-Birkenau. Bare 34 overlevde. I krigsårene kom 500 nordmenn til leiren Natzweiler som såkalte "natt-og-tåkefanger". Halvparten av dem døde som slaver i Det tredje Rike. I alt ble 9 200 nordmenn deportert til konsentrasjonsleirene Sachsenhausen, Stutthof, Dachau, Buchenwald, Mauthausen, Natzweiler, Ravensbrück, Gross-Rosen, Bergen-Belsen, Neuengamme og Auschwitz-Birkenau. Alle var ofre for et system hvor rettsløsheten var total.

"Fra de avgrunnsdype områder hvor jeg i syv år har vandret, omgitt av forblindede og fordømte skikkelser som i sin besettelse raste mot ethvert spor av menneskeverd, er det ikke mulig å berette om noe godt." (Eugen Kogon, tidligere konsentrasjonsleirfange. Fra boken "SS-Staten", 1946).

Kilder