Norskamerikanere (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Verden rykker nærmere

I 1920 var jernbanenettet utbygd til Grong, og Dovrebanen var snart ferdig. Flere steder i trøndelagsfylkene var det sågar kommet rutebiler. Telegrafen, telefonen og bedre postombæring hadde gitt informasjonsflyten en ny hurtighet. Rotasjonspresser, billig papir og rask distribusjon hadde gjort dagsaviser til allemannseie.

Med nye veier og dampruter var det nesten bokstavelig blitt slik at samfunnet gikk fremover. På de sytti årene som var gått siden 1850 hadde kommunikasjonene forbedret seg mer enn i noen tilsvarende periode, både før og etter.

Dette var ikke unikt for Trøndelag eller Norge. Tilsvarende prosesser foregikk i hele den vestlige verden i disse tiårene. Samferdselsutbyggingen kunne riktignok tjene ulike interesser. Enkelte steder ble utbyggingen drevet frem av sterke private aktører, andre steder spilte staten eller militære hensyn en sterkere rolle. Det særskilt norske eller trønderske er kanskje samarbeidet eller samspillet mellom styresmakter, bønder og lokalsamfunn, noe som var aller tydeligst for telefonens del, men som også var viktig for vei- og jernbaneutbyggingen og opprettingen av dampskipsruter.

Fellestrekket i den vestlige verden var imidlertid den sterke satsingen på kommunikasjoner. Tiden før første verdenskrig er derfor blitt kalt globaliseringens første fase. Varer, kunnskap og kapital strømmet raskere enn noen gang før.

Fra Trøndelags Historie, bind 3: Grenda blir global 1850-2005, s. 35-36

Kilder