Bergstaden Røros (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Rørosområdet - et nådeløst produksjonslandskap

Røros ble etablert som et resultat av kobbermalmen. Uttaket av denne naturressursen har endret naturen og landskapet rundt Røros. Selve gruvene og smeltehyttene er en ting, det som endret omgivelsene i enda større grad var uttaket av skog, utnyttingen av vannkraften og bosettingen.

I dag verdsettes Røroslandskapet høyt, og det er et godt eksempel på hvor langt menneskets utnytting av naturen kan gå. Der det før var skog er det i dag store vidder, og nye treslag har tatt over for den gamle furuskogen. Hvis vi beveger oss i randsonene av cirkumferensen ser vi hvor uttaket av skogen sluttet. Men vi må langt inn i Femundsmarka for å finne restene av den store furuskogen.

Naturen legger premissene
Så lenge mennesket har teknologien er det naturen selv som legger premissene for vår utnyttelse av den, og som et resultat av det formes også kultursporene. Dette vil gjelde for alle typer av menneskelig naturutnytting.

En ikke fornybar ressurs
Tidligere hadde bøndene i området tilpasset seg naturens ressurser, og de hadde flytende overganger mellom kultur og natur. Med gruvedriften kom en ny måte å utnytte naturen på, likevekten mellom natur og produksjon var ikke lenger avgjørende. Nå tok man ut en ressurs som ikke var fornybar, og det ble store sår i landskapet der produksjonen eller de andre industriprosessene foregikk.

Produksjonslandskap
Røroslandskapet er et resultat av en intensiv og nådeløs utnytting av naturressursene. Mange hundre år før miljøvern ble et begrep forgiftet man naturen med kobbermalmproduksjonen, det voldsomme behovet for trevirke har også satt spor som det ikke er mulig å reversere.

Miljøproblemene
Forurensingen og forandringen av røroslandskapet er bare en dråpe i havet i forhold til dagens samfunns utnyttelse av naturressursene. I Norge i dag er vi kanskje flinkere til å begrense skadene i landskapet, men samtidig er vår utnytting av de ikke fornybare ressursene (som olje og gass) bare økende. Konsekvensene denne produksjonen har for miljøet er vi i dag bare i startgropen til å fatte omfanget av.

Kilder