Hvorfor kom de første innvandrere i 1970-årene?

Det er over tretti år siden de første innvandrerne fra Asia og Afrika kom inn på norsk jord. Dette var starten på den innvandringen vi har sett de siste tiår. Men hvem var disse menneskene? Og hvorfor kom de?

Hjemlandene de første innvandrerne kom fra var preget av stor arbeidsløshet, høy grad av analfabetisme og press på karrig jordbruksland. Skulle man ha en mulighet for å komme seg ut av uføret, var arbeidsutvandring en mulighet.
Ved å sende arbeidsføre menn til vesten håpet man at dette skulle føre til økt velstand for husholdningene og ikke minst gi grobunn for kunnskap, utdannelse og investeringer.

Arbeidsinnvandring
Meningen var at de første arbeidsinnvandrerne skulle tjene nok penger til å heve levestandarden, deretter skulle de reise hjem. Det skulle vise seg at de fleste ble værende i det nye landet.

Little Norway
Mange av arbeidsinnvandrerne kom ofte fra samme landsby eller region i hjemlandet. I Pakistan, Marokko og Tyrkia finner vi områder som betegnes som "Little Norway", og i dag er disse områdene sterkt preget av kapitalstrømmen fra Norge.

Turistvisum
De første som kom, benyttet turistvisum for å komme inn i landet. Dette var noe de norske myndigheter ikke var forberedt på. Og mens våre naboland iverksatte innvandringsstopp i 1971, skulle det gå 3,5 år før Norge gjorde det samme.

Venstresiden mot innvandring
Kraftig press fra venstresiden, med LO og AKP m-l i spissen trumfet gjennom innvandringsstoppen i 1975. Det ble hevdet at de norske arbeideres muligheter på arbeidsmarkedet ble truet av arbeidsinnvandrerne.

Kilder:
Hege Storhaug   "Fra turistvisum til ekteskapsvisum". I Gode formål - gale følger? (Red. Brox, Lindbekk og Skirbekk) Cappelen 2003.