Rød sløyfe

Den røde sløyfa er symbolet for å vise solidaritet med personer som lever med HIV/AIDS.

Foto: Jonathan Sullivan

(Trykk på bildet for full størrelse)

Verdens AIDS-dag 1. desember

1. desember er Verdens AIDS-dag, en dag for å sette spesielt fokus på de store problemene når det gjelder hiv og aids, og vise solidaritet med de som er rammet av sykdommen og deres pårørende.

Hva er hiv og aids?
Hiv er forkortelse for humant immunsviktvirus. Dette viruset angriper immunforsvaret, og bryter ned kroppens forsvar mot bakterier, andre virus og sopp. Hiv kan holdes i sjakk med de riktige medisinene, men ikke kureres. Hvis man ikke får behandling eller ikke får riktig behandling, utvikler man etter hvert aids. Aids er en forkortelse for aquired immunodeficiency syndrom. På norsk blir det ervervet immunsviktsyndrom. Viruset har altså fått utvikle seg til et syndrom. På HivNorges hjemmesider kan vi lese at "Aids er en samlebetegnelse for en rekke sykdommer som har det til felles at de skyldes et nedsatt immunforsvar som følge av hiv."[1]

Aids er en forholdsvis ny sykdom og ble ikke erkjent før i USA i 1981. Likevel regner man med at sykdommen har eksistert en stund før det. Først i 1984 fikk man fastslått at årsaken til sykdommen var hiv-viruset.  

Epidemi
Hiv/aids er ansett som en verdensomspennende epidemi. Størst er problemet i Afrika, men også i Russland og andre land i Øst-Europa har det blitt et økende problem. På verdensbasis lever ca. 33 millioner mennesker med hiv-viruset eller aids, og man regner med at ca. 2 millioner mennesker årlig dør av aids. Det betyr at nesten 5500 mennesker dør av aids hver eneste dag! Siden 2000 har 14 millioner mennesker dødd av aids i Afrika. 17 millioner nye mennesker har blitt smittet i det samme tidsrommet. Fordi så mange dør, er det også mange barn som er foreldreløse på grunn av aids. I 2006 var dette tallet utrolige 14 millioner.[2]

Europa opplever nå den raskest økende veksten av hiv og aids i hele verden. Da aids ble oppdaget på 80-tallet, var smitten størst blant de homofile. Nå er det mer og mer smitte blant heteroseksuelle, og i Europa er det i de heteroseksuelle ungdomsmiljøene smitten sprer seg. I land som Russland, Polen, Bulgaria og de baltiske landene er det unge mellom 15 og 30 år som står for den sterkeste økningen. I Russland for eksempel, rammet 75 % av alle nye tilfeller av hivsmitte i 2007 unge mennesker.[3]

Smitte
Hiv smitter seksuelt, ved blodsmitte og fra mor til barn. Siden hiv og aids har blitt et økende problem i Europa, og siden det stadig oftere er heteroseksuelle som smittes, er det en fare for at hiv kan bli et større problem blant heteroseksuelle i Skandinavia også. Vi vet i dag at skandinaviske ungdommer har annerledes seksualvaner enn tidligere, med mer tilfeldig sex og flere partnere. Det er også slik at altfor få bruker kondom. Dette vet vi fordi det i alle de skandinaviske landene er en sterk økning i klamydiasmitte. Den eneste måten man kan være sikker ikke å bli smittet av hiv eller andre seksuelle sykdommer på, er å bruke kondom når man har sex.

UNAIDS og Verdens AIDS-dag
UNAIDS er FNs program om hiv og aids. Det ble etablert i 1994, og har vært i funksjon siden 1996. UNAIDS har flere oppgaver, blant annet å jobbe for effektiv handling i arbeidet mot epidemien og skaffe tall over og evaluere epidemien og det som blir gjort for å hindre den. Det var forløperen til UNAIDS som startet Verdens AIDS-dag i 1988. I år er det dermed 20-årsjubileum for denne dagen. Den røde sløyfa er symbolet for solidaritet med hiv- og aidssyke og deres pårørende.

Verdens AIDS-dag blir markert over hele verden, både av vanlige folk, statsledere, regjeringer og kjendiser.  Hvis du vil vite hva som skjer der du bor, kan du se på nettressursene til høyre på siden. På Verdens AIDS-dag 2008 kan du lese program for de største byene i landet.   

Kilder:
[1] HivNorge om Aids: http://www.hivnorge.no/id/184
[2] "Aids-epidemien ødelegger Afrika", artikkel på Abc nyheter: http://www.abcnyheter.no/node/68257
[3] "Hiv vokser raskest i Europa", artikkel på Aftenposten.no, publisert 28. november 2008: http://www.aftenposten.no/helse/article2796433.ece

Kilder

Relaterte nettressurser