Gerhard Flesch

(Trykk på bildet for full størrelse)

Trøndelag uten Milorg?

Med den militære styrkeoppbygginga gikk det dårligere i Trøndelag. Gang på gang ble forsøk på å bygge opp motstandsstyrker slått ned og fulgt av fengslinger og henrettelser.

Det gjaldt Lingegrupper som Lark, som stadig fikk problemer. Særlig ble de kommunistiske gruppene hardt rammet. Både Thingstad-gruppen og Wærdahl-gruppen i Trondheim ble omtrent utslettet, og ca. tretti kommunister døde ved henrettelser på Kristiansten festning eller i tysk fangenskap. Selv om hjemmestyrkene i maidagene 1945 skal ha disponert opp mot 4000 mann i Trøndelag, var dette vesentlig nyrekrutterte folk. I Trondheim bys historie blir spørsmålet reist om hjemmefronten vinteren 1945 var knekket i Trøndelag, og okkupasjonshistorikeren Gunnar Sørum går enda lenger i sin vurdering i sin hovedoppgave. Ifølge Sørum fantes det ikke Milorg-grupper i Trøndelag under andre verdenskrig. Oslo hadde liten eller ingen kontroll og den militære motstanden var i første rekke britisk ledet.

Hva er så forklaringa på at det viste seg så vanskelig å bygge opp en militær motstandsfront i Trøndelag? Hvorfor så mange tilbakeslag og nederlag i denne regionen? Det tyske sikkerhetspolitiet i Trøndelag som ble ledet av Gerhard Flesch og Walter Gemmecke med base i misjonshotellet i Trondheim, var utvilsomt meget effektivt. Men det var bare en del av forklaringa. I Trøndelag hadde tyskerne den største organiserte gruppe i landssammenheng av norske medhjelpere, kjent under navnet «Sonderabteilung Lola» og senere av folk flest omtalt som Rinnanbanden. Under ledelse av Henry Rinnan ble det bygd ut et apparat som omfattet ca. 60 personer, og som samarbeidet med tyskerne med å rulle opp motstandsgruppene. Metoden gruppen benyttet seg av var raffinert. Ved å benytte seg av såkalt negative kontakter maktet Rinnan å infiltrere en rekke organisasjoner knyttet til motstandsarbeidet. Han selv eller en av hans medarbeidere utga seg for motstandsfolk og maktet i mange tilfelle å oppnå troverdighet. På et visst tidspunkt slo Rinnan eller det tyske sikkerhetspolitiet til og gikk til arrestasjoner med påfølgende fengsling og tortur, som i mange tilfelle ble fulgt av henrettelser. Rinnan og hans medhjelperes aktivitet ga grusomme resultater. Mange illegale aksjoner ble stoppet, minst 1000 personer ble arrestert, flere hundre ble utsatt for grov tortur, og 80 mennesker ble drept.

Tyskerne hadde også andre medhjelpere i Trøndelag som vi vet mindre om. Sipoagenten Karl Adding opererte for eksempel uavhengig av Rinnan. Asbjørn Øksendal har berettet om hvordan han bidro til å rulle opp etterretningsgrupper i Fosen. Den tyske hæren hadde egne agenter knyttet til sitt etterretningsvesen, Abwehr. Trøndelag var utvilsomt et av de vanskeligste områder i landet å drive motstandsarbeid i.

Fra Trøndelags Historie, bind 3: Grenda blir global 1850 til 2005, s. 336 - 337