Henrik Hornemann (Ingressbilde)

Foto: Schrøder

(Trykk på bildet for full størrelse)

Handelen øker - og reguleres

Hører til Immigrasjon og Handel

Thomas Hammond innvandret til Trondheim fra England på 1650-tallet. I 1655/56 var han en av de fremmede kjøpmenn som ble bøtelagt for å ha blitt igjen i byen om vinteren etter at de utenlandske skipene hadd reist, i strid med byprivilegiene.

I 1659 giftet han seg med Elisabeth Sommerschield, datter av en av de rike kjøpmenn i byen. Hennes far, Henrik Engelskmann som han ble kalt, hadde tjent sin formue på trelast og sildehandel. Da Thomas Hammond slo seg ned i Trondheim, var det trelasthandelen som var utgangspunktet. Trelasten kjøpte han opp fra bøndene i distriktiet. Plankene eksporterte han til London, der broren John var trelastimportør. Tilbake fikk han engelske tøyer og tinnvarer. Etter hvert skaffet han seg jord- og skogeiendommer, slik at han kunne drive egne sagbruk, med virke fra egne skoger. Skogeiendommene hans lå særlig i Selbu og Tydalen, og ble utgangspunktet for den sagbruksvirksomhet etterkommerne kom til å drive.

Kjøpmann Henrik Horneman kom fra Flensburg litt seinere. Han giftet seg  i 1669 med kjøpmannsenka Anna Nilsdatter Tønder i Trondheim. Henrik Horneman var da nyinnvandret, og kom fra en familie med lange handelstradisjoner, blant annet fra fiskehandel i Norge. Han etablerte seg i Trondheim, og fortsatte handelen med fisk, nå med utgangspunkt i Trondheim, der han ved hjelp av byens nordlandshandlere kjøpte opp fisk som han eksporterte til sørligere land i Europa. Seinere utvidet han handelen med kobbereksport og trelasthandel, og han samlet et omfattende jordegods. 

Henrik Horneman og Thomas Hammond er bare to eksempler av mange på utenlandske kjøpmenn som etablerte seg i Trondheim på 1600-tallet. De førte videre en tradisjon fra sine hjemland for å hande på Norge, men etablerte seg nå med basis i Trondheim, for å fortsette eksport av varer med opprinnelse i Trøndelag og Nord-Norge til andre land. Internasjonal handel var i ekspansjon gjennom hele 1600-tallet, og utenlandske kjøpmenn hentet særlig treslag og fisk i Norge, der de handlet med bønder og fiskere langs hele kysten.