Sukkerhuset

Foto: Hans Nissen

(Trykk på bildet for full størrelse)

Sukkerhuset

Hører til Trondheim og Handel

Sukkerhuset ble bygget i 1750 med det formål å rafinere sukker. Bygningens fasade fremstår som uforandret siden oppførelsen. Hvordan Tordskjold var forbundet med import av sukker til Trondheim kan man lese om i denne artikkelen.

På skipslisten bar han navnet Johansen. Da seilasen fant sted, var han bare 16 år. Det var en ung nordmann, født 1690 i Trondheim. hvor faren drev med handel og skipsfart. I årene før avreisen med slaveskipet hadde den pene mannens sønn ført et temmelig omflakkende liv. Stakk av fra et par læreplasser. Snek seg til sist om bord i et dansk orlogsskip og kom ned til København. (---) I oktober måned ble "Christianus Qvintus" lastet, og skibsgutten deltok i arbeidet med å stuve de mange besynderlige sakene som i Afrika kunne byttes med elfenben og slaver. Ved siden av en mengde skytevåpen var det flere tusen armringer, speil, kniver, hengelås og over hundre tusen fiskekroker i alle størrelser. Så kom det et berg av larmende messingpotter framstilt av et meget tynt metall fordi de svarte klippet dem opp for å lage smykker av dem. (--) Dag for dag så den yngste skipsgutten nye skarer av sammenlenkede mennesker bli stappet ned i det lille skipet, tømrerne fik det travelt med å snekre nye hyller, et leven begynte om bord. "Christianus Qvintus" hadde på dette tidspunkt 234 afrikanere om bord i tillegg til den hvite besteningen på 67 mennesker.

Det er Thorkild Hansen som i boka Slavernes skibe (1968) skriver om skipsgutten Johansen på denne måten. Skipstoktet fra København til Vest-Afrika, videre til St. Thomas i Vestindia og tilbake til København igjen tok hele 19 måneder. Ikke fullt 10 år etter denne turen ble skipsgutten den mest berømte trondheimeren i København. Ikke under navnet Johansen, men - Tordenskjold. Trondheim ble også på en indirekte måte trukket inn i denne trekanthandelen. Sukkerhuset på Kalvskinnet er et bevis på dette. Huset ble bygget i 1752 og skulle ta i mot råsukker direkte fra de tre dansk-norske øyene i Vestindia. Kongen gav en gruppe borgere med Hans Hornemann i spissen monopol på salg av sukker innenfor et visst område. Sukkerhuset ble brukt til raffinering av sukker i over 50 år og ulike sukkersorter som raffinade, Canarisukker, pandesukker, puddersukker, candissukker og sirup ble produsert der. Hornemanns egen fregatt Susanne seilte høsten 1759 til St. Croix i Vestindia og kom tilbake i august året etter med en stor last brunsukker som ble foredlet i Sukkerhuset. Og nye skuter drog i årene etter for å skaffe råsukker til byens første industritiltak.