flagg (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Samefolkets dag den 6. februar.

Hører til Sørsamer

Samene kaller denne dagen sámi álbmotbeaivi (samisk folkedag). Dagen markerer det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim 6. februar 1917. Den ble første gang feiret i 1993. Fra 2004 ble dagen offisiell flaggdag.

I 1917 møttes rundt hundre sør- og nordsamer fra Norge og Sverige i Trondheim. På møtet tok de opp saker som var viktige for det samiske folk. Det kanskje viktigste med møtet var å samles som en gruppe, som kunne stille felles krav ovenfor myndighetene. Saker samene tok opp var bl.a. skolespørsmålet ( hva skulle samebarna lære på skolen) og reinsbeitesaken (beite i utmarken og kompensajon for innskrenket beiteland).

Renberg og Mortensson
De to markante lederskikkelsene på samelandsmøtet var Elsa Laula Renberg og Daniel Mortensson. Samekvinnen Elsa Laula Renberg, var opptatt av samenes livsvilkår, barns oppvekstkår, opplæring på samisk og undervisning tilpasset samisk kultur. Daniel Mortensson hadde hele sitt liv arbeidet for samenes rettigheter og var kanskje mere diplomatisk enn Renberg. Han var videre mer opptatt av å fremme generelle krav enn å fronte særinteresser.

Flaggdag
I 1992 fastsatte den 15. samekonferansen i Helsinki 6. februar som samisk flaggdag. Samefolkets dag ble første gang feiret i 1993, med lokale markeringer og lokal flagging. Den 6. februar 2004 ble det samiske flagget heist utenfor Stortinget sammen med det norske flagget. Dette ble starten på det som siden er blitt en offisiell flaggdag for både Norge, Sverige og Finland. Når det er offisiell flaggdag skal det flagges med nasjonalflagget over hele landet, eventuelt sammen med det samiske flagget.

I 2009 markeres samefolkets dag i hele Norge av barnehager og skoler, og det flagges fra offentlige bygninger.

Kilder:
Adresseavisen februar 1917 (Statsarkivet i Trondheim
Samefolkets dag som offisiell flaggdag. Rapport fra interdepartemental arbeidsgruppe. 2003
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/smk/prm/2003/0171/ddd/pdfv/193840-rapport.pdf
Sametinget http://www.samediggi.no/artikkel.aspx?AId=37&back=1&MId1=11

Kilder