Brev fra underinspectören vedr. fangen Gjert Leerfald i 1877

Brev fra underinspectör H. Holst om en sak angående fangen Gjert Leerfald 1877. Tittel: Til Overinspectionen ved Throndhjems Tugthuus! Omtalte fanger: Gjert Leerfald, Carl Hansen og Robert Grundfjord. Innhold: fare for selvmord.

Eierrettigheter: Statsarkivet i Trondheim

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv