To personer med hest og vogn på Mæresmyra fangekoloni

Trondheim Landsfengsel hadde en fangekoloni ved gården Mære. Arbeidet besto i å drenere myrene slik at det kunne brukes til dyrkningsland. Allerede i 1909 kom dyrkningen i gang med 29 straffanger. Det var tre voktere, to fengselsbetjenter og en overbetjent. Fangene var oppdelt i to arbeidslag, hver med en fengselsbetjent som arbeidsleder. Grøftegravingen/kanaliseringen var ferdig i 1913. Deretter begynte oppdyrkingen. Siste gang Mære ble brukt til fangeanstalt var i 1945, da noen norske nazister ble satt der.

Eierrettigheter: Statsarkivet i Trondheim

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv