Da krigen kom til Oppdal

Sommeren 1937 var jeg inne til tre måneders førstegangstjeneste i det militære på Værnes. Jeg avtjente verneplikten som våpensmed, og mine oppgaver bestod i å se over og pusse våpen og ellers gjøre forefallende arbeid som hadde med våpen å gjøre. Det ble også en del vanlig smedarbeid.

Sjefen min var sersjant Øverkil - en svært flink og omgjengelig mann. Men jeg husker at han var fæl til å røke parfyrmerte amerikanske  sigaretter av merket Cromwell. I min tropp var også Henry Tingstad, som under krigen skulle bli torturert til døde. Henry var alle tiders kamerat, alltid glad og smilende.

Vedlegg