Minner fra Aunom under krigen

I en artikkel i Bøgda vår 1994 har jeg skrevet om hvordan vi i Oppdal opplevde selve krigsutbruddet og krigshandlingene i distriktet.

De første ukene virket nokså kaotiske. Men bare få dager etter at Oppdal var blitt besatt av tyske tropper, flyttet de første evakuerte tilbake til sine hjem. Forholdene begynte etterhvert å normalisere seg, men en kunne ikke unngå å legge merke til de fremmede soldatene, som satte sitt tydelige preg på miljøet med et stort oppbud av kjøretøy og krigsmateriell.

Kilde for