Pengeseddel - Enkroneseddel (

Nødseddel 1.kroner fra 2.verdenskrig. Mynter ble erstattet av papirpenger p.g.a. metallmangel. Slangbegrepet "Usling" kom fra at en 2.kroneseddel ble kalt Quisling. Det måtte to uslinger til for å få en Quislinger.

Eierrettigheter: Stiklestadmuseene, SNK

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv

Kilde for