Flyveblad til tyske soldater ved krigens slutt 1945

Flyveblad fra den allierte overkommandoen til tyske soldater om hvordan de skulle forholde seg etter kapitulasjonen i 1945.

Eierrettigheter: Stiklestadmuseene, SNK

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv