Avduking av minnestøtte

Minnestøtten viser relieff av Olav den helliges fall

Bruk original

Avduking av minnestøtte

Vidkun Quisling, "føreren", holder tale etter avdukingen av minnestøtten ved Nasjonal Samlings 10 års markering og landsstevne på Stiklestad 29. juli 1944. Her sees relieffet med Olav den helliges fall i 1030. NS-ørn med solkors på talerstolen. Bautaen har solkors og teksten "Mannen kan siga men merket det må i Norig si jord som på Stiklestad stå".

NS hadde også stevner på Stiklestad i 1934 og 1942. Men i 1944 var det 10 års jubileum, og i den forb. ble billedhogger, professor Wilhelm Rasmussen (1879-1965) engasjert til å utforme anlegget. Han var et fremtredende medlem i NS. Bautasteinen bestod en råuthogd steinblokk av kvartsitt (fra Sandbu i Vågå, Gudbrandsdalen). Den var ca. 9 m. høy og veide ca. 10 tonn. Bautaen hadde tekst samt solkorset innrisset.

Det var steinhoggerfirma fra Trondheim (Sev.Lauritzens) som stod for steinhoggerarbeidet.I tellegg var det Trondhjems Cementstøperi & entrepenørforretning som stod for utførelsen av anlegget, under ledelse av Harald Tangvold (se aksesjon 447). I tillegg til bautaen, bestod anlegget av en 3 m. bredt trappeanlegg fra bunnen av bakken og opp til platået der bautaen stod. Den hadde 39 trinn, samt 3. trapperepos. Inntrinnene og reposene i selve trappa var belagt med 2 tommer tykke heller av Oppdalsskifer, mens vanger og opptrinn var forblendet med råkopp av Størengranitt. På toppen av anlegget var det anlagt en mur av granitt med relieff av Kongens fall. Bak relieffet var det en talerstol. Avdukingen ble utført av R.J.Fuglesang.

I regi av Fortidsminneforeningen i Trondheim ble det 26.06.45 gitt retninigslinjer for nedriving av anlegget, med fullføring til olsok samme år. Bautaen ble sprengt ned og gravd ned der den stod.

Deler av stevnet i 1944 ble holdt på Verdølatun ved Bakketun. Det tidligere Verdal museum før bygningene ble flyttet til Stiklestad (ant. 27.07.44).

Eierrettigheter: Stiklestadmuseene, SNK

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv