Gerhard Flesch

Flesch, Gerhard (Friedrich Ernst) (1909— 48), Oberregierungsrat og SS-Obersturmbannführer. I Norge fra april 1940, først som Kommandeur der Sipo und des SD (KdS) i Bergen, fra 11.10.1941 til 8.5-45 som KdS i Trondheim. Gerhard Flesch var øverste leder for det tyske sikkerhetspoliti i Trondheim. Flesch hadde tjenestegjort i Gestapo og SS siden 1934. Flesch hadde stor innvirkning på forholdene for fangene i Falstad fangeleir og Vollan fengsel i Trondheim. Blant de innsatte på Falstad fikk han tilnavnet ”Falstads onde ånd”. Flesch ble stilt for retten i juli 1946, tiltalt for å ha forvoldet eller medvirket til en rekke krigsfangers og nordmenns død. Han ble også tiltalt for å medvirket til bruk av vold og tortur mot fanger. Flesch fikk dødsdom i desember 1946. Han påanket saken til Høyesterett, som i februar 1948 forkastet samtlige ankepunkter. Gerhard Flesch ble henrettet i Trondheim 28. februar 1948.

Eierrettigheter: Falstadsenteret

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv

Kilde for