Helse Sjukdom Epidemier fra 1700 til i dag Epidemiske sykd...

Lenke til Beretning om Sundhetstilstanden og Medicinalforholdene i Norge 1880. Beretningen er å finne på Statistisk Sentralbyårs side for historiske statistikker. Ved å bla deg fram til s. 176 i beretningen, finner du tabell for "i søndre Trondhjems Amt anmeldte epidemiske Sygdomme". For å komme til tabell for nordre Trondhjems Amt må du bla til s. 194.

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv