Julius Paltiel - intervju

Intervju med Julius Paltiel. Arrestasjonen av jødene i oktober 1942. Transporten til Tyskland og Polen. Fange i Auschwitz og Buchenwald. Intervjuet varer i over 30 minutter. Intervjuer er Hans Nissen. Klikk på vedlegget under for å høre lydfilen.

Vedlegg