Lov og Rett Lovbrudd og straff Forbrytelse og avstraffelse To notiser fra Adresseavisen 176...

Adresseavisen er Norges eldste eksisterende avis. I juli 1767 kom det første nummeret og inneholdt et dikt, en diskusjon, en presentasjon av hva det koster å avertere i avisen, en orientering om byens kjøttpriser, en opplysning om at martnan er utsatt til 7. juli, opplysninger om hvem som er død, født og gift og ellers orientering om hvem som skal preke i kirkene og at gammel rom og kirsebrennevin er å få kjøpt i kramboden til Hans Nissen. Det var det hele på fire små sider. Dagens Adresseavis er på rundt 48 store sider. Spalten «Adskilligt Nyt» var en selv-følgelig gjenganger og teksten nedenfor er hentet fra nr.14 av Adresseavisen i 1767.

"I Onsdags blev Ellen Joensdatter for et paa Capitain Jonstrops Enke-Frue Jule-Aften 1766. begaaet mord, i forstaden Ihlen henrettet, og hendes Hoved efter Henrettelsen sat paa Steigel."

"Sacharias Wisberg, derfor nogle Aar siden formedelst begaaet Tyveri var dømt til at gaae i Slaveriet, hvorfra han dog strax derefter bortrømte til Sverrig, hvor han opholdt sig indtil i denne Sommer, da han igjen derfra for Tyveri maatte undrømme, og begyndte at fare med en Jægt imellem byen og Levanger, og foratter forøvet Tyveri anholdt, blev i Torsdags til Kagen pisket, i Panden mærket og i Slaveriet sin Livs-Tiid henbragt."

Hentet fra Ressurspermen for ungdomsskolen (1997), kap. 2, del 1, side 1.5

Eierrettigheter: Ressurspermen for ungdomsskolen

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv