Befolkningsstatistikk

Tallene i tabellen ovenfor er hentet fra folketellingene. Slike tellinger har med små unntak vært holdt hvert tiår helt fra tidlig i forrige århundre. I 1885 var det folketelling bare i byene. Hvorfor tror dere den planlagte tellingen i 1940 ble utsatt til 1946? Tallene for fylket og for hele landet avrundet til nærmeste 100. Den første kolonnen for Trondheim. viser innbyggertallet i det som til enhver tid har vært bykommunen, den andre viser innbyggertallet innenfor hele det området som fra 1964 ble Trondheim storkommune. Flere ganger tidligere, i 1863, 1892 og 1953, ble det overført mindre områder fra Strinda til Trondheim kommune.

Eierrettigheter: Ressurspermen for ungdomsskolen

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv