Krig 2. Verdenskrig Krigshandlinger og motstand Amerikansk...

Dette skrev Adresseavisen om det allierte bombeangrepet mot Trondheim mandag 26. juli 1943:

Mellom klokken 14 og 15 lørdag angrep 2 amerikanske flyavdelinger, som for størstedelen bestod av firemotors bombefly, Trondheim og noen andre steder på høgde med Oslofjorden samt et skip utenfor kysten av Sør-Norge. Angrepet på skipet var fullstendig resultatløst. I Trondheim ble det foretatt kunstig tåkelegging like etter at flyalarmen var gått og den sterke luftvernild tvang de fiendtlige flyene til å holde seg i stor høgd. Fra 7-8000 meter høgd kastet flyene flere bombeserier som gjorde skade på en del hus i byen. Noen bygninger kom i brann. De krigsviktige anlegg som er beskyttet av betong, var ikke truet. Det er hittil brakt på det rene at 55 nordmenn ble drept i Trondheim, mens et større antall lett og alvorlig sårede er lagt inn på sykehus. I alt ble 64 personer drept. 

Angrepet på Trondheim.
Lørdag middag var Trondheim utsattg for et alvorlig bombeangrep. Et stort antall amerikanke bombefly kom etter kl. 14 inn over byen. Til alt hell skjedde angrepet ikke overraskende. Det ble gitt flyalarm et kvarters tid før flyene var over byen, og over alt fikk man god tid til å begi seg til tilfluktsrommene. Hadde ikke alarmen gått i så god tid hadde tallet på døde vært betydelig større. De angripende fly, som kom iflere bølger, ble møtt av meget kraftig luftvernild... Over byen ble det kastet en mengde middelstore sprengbomber som forårsaket store skader og store branner.... De første som meldte seg til tjeneste var medlemmer av Nasjonal Samlings hjelpeorganisasjon som utførte et strålende arbeid sammen med luftvernmannskapene.»

Hentet fra Ressurspermen for ungdomsskolen (1997) kap. 4, del 3, side 3.5

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv

Relaterte kilder