Byvekst og grenseendringer i Trondheim 1880 - 1914

Bebyggelse i Trondheim 1880 - 1914

Dette kartet viser hvilke områder som var utbygd i i 1880, og hva som ble bygd fram til 1914. Byggevirksomheten var stor helt fram til 1920, men så ble den mindre. Kartet viser også bygrensene etter byutvidelsene i 1863 og 1892.

Legg merke til veger og gårdsbruk i det området som ennå ikke hadde blitt by. De fleste vegene ble senere bygater, men få av dem er i dag hovedgater. En del av gårdene står også ennå. Kartet kan brukes som grunnlag for en tur der en prøver å å følge de gamle vegene og stedene der gårdene lå. Kartet kan også brukes som grunnlag for en tur der en ser på eldre bebyggelse i byen.

Kilde for