Lov og Rett Lovbrudd og straff Forbrytelse og avstraffelse Brev fra sogneprest Welhaven til fru. Fenstad...

Sogneprest Welhaven var sjelesørger for Jens Fenstad i den siste tiden før han ble halshugget. Fenstad omtalte Welhaven som sin beste venn. Welhaven forsøkte å få ham benådet uten å lykkes. Her er brevet presten skrev til fru. Fenstad etter henrettelsen. Brevet er en avskrift gjort av skolelærer Ev. Christensen.

Til Velagte Kone:
Johanna Nielsdatter Fenstad

I det du her læser en vennlig Hilsen fra en dig hidintil ubekjendt Haand, vil du i samme finde hjertelig Deeltagelse i din tunge Lod, og et oprigtigt Ønske for dig til Algodheds Gud om Trøst og Husvalelse for det beklæmte Hjerte. Min Stilling der har ladet mig blive nøie bekjendt med din Mand i hans Fængsel, leder mig til Opfyldelsen af den Pligt han i sit Livs sidste Øieblikke med Taarer paalagte mig, og som han vilde jeg skulde udsætte til han havde fuldendt sin tunge jordiske Bane og opnaaet den sande Frihed hvorefter han længtes.

            Kaldet til at være hans Sjælesørger, besøgte jeg ham 26 Gange og underholdt mig hver Gang 1 a 2 Timer med ham i Bøn og Betragtninger saa vel over hans Vildfarelser i Tiden, som over hans Omvendelse til Gud, og hans Haab for Evigheden, og sige kan jeg dig i Sandhed; at han inderlig Fortrydelse over sine Feiltrin med sand Troe og Haab til Gud vorligen gikk sin Død i møde; ofte nævnte han dig i Fængslet som sin brave kone han høiligen have fornærmet hvis Tilgivelse han bad om og troede at vilde faae; flere Gange velsignede dig, sin Søn og sine Døttre, hvis navne Anne, Marthe og Kristine han med Suk og Taarer udtalede. Aldrig skal jeg glemme hvor inderlig han bad for Eders Vel, som heller ikke Mindet om hans sidste Stund slog varmt hans Sjels evige Frelse.

            Jeg var hans Præst og blev, Gud skee tak! Hans bedste Ven, dette Navn som han i Døden gav mig, bruger jeg for at sige dig hans sidste ømme Farvel! bevidne dig og dine Børn min hjertelige Deeltagelse og forsikre dig om, at jeg Oprigtighed vil efterspørge Eders Tilstand og glæde mig over ved et Brev fra dig snarligen at underettes derom.

Bergen den 15de November 1825
Welhaven
Sogneprest til Hospitalet

Afskrevet den 17de Februar 1826
I Skolen paa garden Tunge av
Ev Christensen
Skolelærer

Eierrettigheter: Audun Dybdahl

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv