Melkespannvasking

Fra v: Per Talsnes, Kjellrun Bogen og Sigrid Talsnes. Spannvask var daglig arbeid. Melka ble kjørt til meieriet i spann og fraktet med hest og kjerre. Bildet er fra 1945.

Foto: Talsnes

Eierrettigheter: Sverresborg Trøndelag folkemuseum

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv