Lov og Rett Lovbrudd og straff Forbrytelse og avstraffelse Forbrytelser etterforsket i 1968 - 1998 - statistik...

I 1968 ble narkotikaforbrytelser for første gang spesifisert i kriminalstatistikken. 201 slike forbrytelser ble etterforsket dette året. I 1998 var tallet steget til 30 300, 150 ganger så mange. Ingen andre forbrytelser har hatt tilnærmelsesvis samme økning.

Forbrytelser etterforsket i 1968-1998

År

I alt

Narkotika-
forbrytelser

Vinnings-
forbrytelser

Volds-
forbrytelser

Sedelighets-
forbrytelser

Skadeverk

Annet

1968

51 830

201

41 933

2 730

919

2 848

3 199

1973

86 992

1 262

73 795

4 061

874

4 604

2 396

1978

105 263

1 617

88 108

4 373

834

6 729

3 902

1983

159 598

3 793

133 052

6 869

896

11 752

3 236

1988

220 338

6 229

181 314

9 939

1 430

16 639

4 787

1993

248 203

11 739

194 907

15 031

2 232

15 570

8 724

1998

292 233

30 291

206 786

18 815

2 834

20 628

12 879

1998:1968    

5,6

150,7

4,9

6,9

3,1

7,2

-4,0

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv