Lov og Rett Lovbrudd og straff Forbrytelse og avstraffelse Narkotikaforbrytelser etterforsket i 1986-1998 - statistik...

Narkotikaforbrytelser etterforsket i 1986-1998. - Først fra midten av 1980-årene skiller statistikken mellom ervervsmessig narkotikakriminalitet og kriminalitet som gjelder bruk og besittelse. Det har vært sterk økning for begge kategorier fra 1986 til 1998. Størst økning har det vært for omsetning, innførsel og utførsel, med en åttedobling i løpet av de tolv årene, mens forbrytelser av typen bruk og besittelse er seksdoblet. Andre typer forbrytelser økte i samme periode med 60 prosent.

År

  I alt

Omsetning,
innførsel,
utførsel

Bruk og besittelse

1986    

      4 583

            1 794

2 789

1990

            9 091

4 394

4 697

1994

11 842

6 458

5 384

1998

30 291

13 808

16 483

 

Kildeveiledning Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv